Thompson Hospitality donates $1 million to Virginia State